Ereksiyon nedir

Ereksiyon Nedir

Ereksiyon nedir ereksiyon sorunları ereksiyon olamama tüm sorularınıza uzmanlarımız cevap veriyor

Ereksiyon nedir uzmanların ereksiyon sorunları ile ilgili tedavi yöntemleri ereksiyon sorunlarımı nasıl gideririm ereksiyon sorunlarının sebebleri nelerdir?Bilgilendirici makalemizi okuyalım.

Ereksiyon sorunu erkeklerde sertleşme bozukluğu istenilen sertleşme olmaması durumudur.Ereksiyon nedir ereksiyon penis ucundaki sinirlerin uyarıldıktan sonra penise kan pompalanması ile sertleşmenin saglanmasıdır.Ereksiyon bozuklukları genellikle sinir uyarılmalarının yetersiz kalması yada yeterli miktarda penise kan pompalanmamasından kaynaklanmaktadır.Kan degerlerindeki şeker miktarının yüksek olmasıda ereksiyon bozukluklarını beraberinde getirebilir.
Ereksiyon sorunu yaşa bağlı ve kullanılan bazı ilaçların gerekli sertleşmeyi saglamamasınada bağlıdır.Bazı hastalıklar ereksiyon sorununuda tetikleyebilir
Ereksiyon nedir sorusuna uzmanların açıklamalarını okuyalım.

Sertleşememe problemi halk arasında “iktidarsızlık” olarak adlandırılır. Problemin bir sertleşme sorunu olarak kabul edilebilmesi için en az 6 ay süreyle mevcut olması gerekmektedir. Sorun bazen cinsel ilişki sırasında, bazen de masturbasyon aktiviteleri sırasında ortaya çıkmaktadır.

Erkeklerdeki sertleşme sorunu; ilişki sırasında penisin hiç sertleşmemesi, yeterli sertliğe ulaşamaması veya vajina içindeyken erkenden sönmesi şeklinde görülmektedir.

Erkeklerde sertleşme problemi, tıp literatüründe ‘erektil disfonksiyon’ , 'impotans' (empotans) veya ‘ereksiyon problemi’ olarak da bilinmektedir. Ereksiyon; penisin sertleşmesi, dikleşmesi anlamına gelmektedir.

Yaş faktörü, sertleşme problemi yaşayanlarda (erektil disfonksiyonda) önemli bir yer tutmaktadır. 40 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı artmaktadır.

Ereksiyon, yani sertleşme, sağlıklı bir penis ve sinir sisteminin doğal bir refleksidir. Penisin anatomik yapısında veya sinir sisteminde yaşanan herhangi bir aksaklıkta bu refleks zarar görebilmektedir.

Penisin normal sertliği nasıl olmalı?
İdeal olan, cinsel ilişki sırasında penisin vajina içerisine kıvrılmadan, kolay bir şekilde girebilmesi ve içeride boşalma anına kadar sertliğini korumasıdır. Eğer penis içeriye girerken kıvrılırsa, bu yeterli sertliğin oluşmadığı anlamına gelmektedir.

Erkeklerin bazıları kadın partnerin üstte olduğu pozisyonda sertliği devam ettirememe sorunu yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu performans anksiyetesi (başarısızlık kaygıları) ile ilişkili bir durumdur.

Erkeklerdeki sertleşme problemlerinin türleri
Erkeklerdeki sertleşme sorunları sürekli (primer, hayat boyu) olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkmış (ikincil, kazanılmış) olabilir. Belli bir kişiye karşı (kişiye spesifik) ve tüm cinsel partnerlere karşı (genel) olabilir. Diğer taraftan fiziksel (organik) nedenli olabileceği gibi psikolojik kökenli de olabilir.

Sertleşme problemlerinin nedenleri
Modern bilim gelişene kadar sertleşme sorunu (iktidarsızlık- empotans) yalnızca fiziksel açıdan ele alınırdı. Günümüzde ise modern bilim, ereksiyonu sağlayamama veya sürdürememenin hem fiziksel hem de psikolojik nedenli olabileceğini gösterdi.

40 yaş altı erkeklerde görülen ereksiyonu sürdürememe, büyük oranda psikolojik etkilerle ortaya çıkmakla beraber, 40 yaş üstü erkeklerde görülme nedeni çoğunlukla fiziksel (organik) etkenlere bağlı olmaktadır.

SERTLEŞEMEME NEDENLERİ (İmpotans Sebepleri)

I) Fiziksel (yapısal) nedenli sertleşme sorunları
Fiziksel (organik, yapısal) etkenlerin varlığını araştırmak için sertleşme sorunu yaşayan erkekler öncelikle konusunda uzman bir ürolog hekim tarafından değerlendirilmelidir.
Şeker hastalığı, prostat sorunları, kalp hastalıkları, kronik alkolizm, aşırı sigara tüketimi, madde bağımlılığı, tiroid hastalıkları gibi bazı hormonal bozukluklar, bazı nörolojik hastalıklar, yüksek tansiyon, bazı ilaçların sürekli kullanılması, damar sertliği, peyronie hastalığı (penis içinde plakların varlığı), penis eğrilikleri, penis kırılmaları (penil fraktürler) ve bazı dolaşım bozuklukları gibi sağlık sorunları penisin yeterince sertleşmesini ve sertleşmenin uzun süreli devam ettirilmesini etkilemektedir.

Bu nedenle sertleşeme sorunları (iktidarsızlık) için tedaviye başlanmadan önce, muhakkak bir ürolog hekim tarafından bir muayene ve değerlendirme yapılmalıdır.

Ürolojik değerlendirme için yapılan hormon testleri, açlık kan glukoz (şeker) değeri, gizli şeker testi, kan lipid değerleri ve ultrasonla penise giden kan akımının ölçülmesi önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca elle yapılan testis, penis ve prostat muayenesi de son derece önemlidir.

Sertleşme ile ilgili sorun yaşayan erkeklerdeki sorun bu bölgedeki damar sertliğine bağlı küçük damarların tıkanıklığına bağlı ise, bu kişilerde kalp değerlendirmesi de yapılmalıdır. Çünkü bu hastalarda ilerleyen zamanlarda kalp hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir. Kalbi besleyen koroner damarların penisi besleyen damarlardan daha geniş olduğu için, ileride kalp hastalıkları ve myokard enfarktüsü için aday olan kişilerde bir ön haberci olarak sertleşme problemleri ortaya çıkabilmektedir.

II) Psikolojik nedenli sertleşme sorunları
Psikolojik nedenli sertleşme sorunları sonradan (ikincil) ortaya çıkabileceği gibi, sürekli (birincil, hayat boyu) da görülebilir.

Evlilik ile ilgili sorunlar; ilişkide rol dengelerinin bozulması, kadın eşin baskın karakter yapısı, evlilik ile ilgili olumsuzluklar, iletişim problemleri, aldatılma veya aldatma erkeklerdeki sertleşme problemlerine neden olabilmektedir.

Erkeğe bağlı olarak cinsellik ile ilgili olumsuz algılar, katı – kuralcı – geleneksel aile yapısı, katı dini – ahlaki kurallarla yetiştirilme, hiçbir cinsel bilginin verilmemesi erkeklerdeki sertleşme problemine yol açabilen ailesel etkenler arasındadır.

Diğer taraftan çocukluk, ergenlik dönemlerinde yaşanılan cinsel travmalar; taciz, tecavüz, suiistimal, ensest ilişkiler, ilk cinsel tecrübenin kötü sonuçlanması, bilgi ve tecrübe eksikliği de erkeklerde sertleşme sorunlarına neden olabilir.

Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler, abartılı düşünceler, şehir efsanelerine inanmak sürekli (hayat boyu) sertleşme sorunlarına sebep olabilmektedir.

Ereksiyon sorunlarında psikanalist kurama göre, bilinçaltına atılmış erkekteki ‘hadım edilme’ veya ‘sünnet korkusu’ yer almaktadır. İleri yaşlarda görülen ödipal çatışmanın da aynı şekilde ereksiyona direkt olarak etkisi olduğu bilinmektedir.

Vajinismus sorunu da erkeklerde sertleşme problemine yol açabilir!
Kadının cinsel ilişkide yaşadığı kaygıya bağlı olarak kendisini kasması ve ilişkinin gerçekleşememesi veya oldukça zor bir şekilde gerçekleşmesi olarak bilinen vajinismus problemi zamanla erkek eşte erken boşalma ve / veya sertleşme sorunları, hatta cinsel isteksizlik problemine yol açabilir. Burada iyi olan nokta; kadındaki vajinismus sorununun tedavisinden sonra erkek eşteki cinsel sorunların da genelde cinsel terapiye gerek kalmadan çözüleceğidir.

Erkeklerdeki sertleşme sorunları neler hissettirir?
Performans anksiyetesi nedir? (Başarısızlık kaygısı)
Erkeklerdeki serleşme sorunları tüm diğer sağlık sorunları gibi görülmeli ve zaman geçirilmeden tedavi edilmelidir. Toplumsal ve kültürel anlayışın penise yüklediği aşırı anlam nedeniyle, toplumumuzda penis ile ilgili yaşanan sağlık sorunları gereğinden fazla abartılır ve büyük bir eksiklikmiş gibi algılanır. Bu abartılı algıdan dolayı hem erkek hem kadın cinsel performanstan gerçek dışı beklentilere girebilir. Bu beklentiyi karşılamak için de çiftler kendilerini yoğun bir kaygı içinde bulurlar. Bu duruma ‘performans anksiyetesi’ veya ‘başarısızlık kaygısı’ adı verilir.

İster fiziksel (organik), ister psikolojik olsun sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde ciddi oranlarda farklı psikolojik problemler de ortaya çıkar. Özgüven eksiklikleri, konsantrasyon kayıpları, performans azalması ve evlilik sorunları sık yaşanılan problemler arasındadır. Sorun gittikçe büyümekte ve can sıkıcı bir hal almaktadır. Bu nedenle problemin erken dönemde üzerine gidilerek tedavisi önem kazanmaktadır.

Sertleşme sorunu yaşayanlarda kadın partner ne hisseder?
Evlilik ve iletişim sorunları olmayan çiftlerde, kadın partner de eşinin mevcut sorunlarına üzülmekte ve yardımcı olma gayretindedir. Bu tür girişimler sorunun çözümünü ve tedavileri kolaylaştırır. Ancak evlilik sorunları yaşayan çiftlerde kadın partnerin eşini küçümsemesi olayı daha da alevlendirecektir. Bu tür evliliklerde fiziksel şiddete de sıkça rastlamaktayız. Kadın partner her zaman için sorun yaşayan eşine destek olmalı, tedavi için motive edici ve cesaretlendirici olmalıdır.

Cinsellik ile ilgili problemleri bir ‘çift sorunu’ olarak kabul etmek çok önemlidir. Nasıl kadındaki bir vajinismus problemi zaman içinde erkek eşte erken boşalma ve sertleşme sorununa neden olabiliyorsa, erkek eşteki sertleşme sorunu da zaman içerisinde kadında cinsel isteksizlik ve orgazm olamama problemlerine yol açabilir.

Erkeklerdeki sertleşme problemi (iktidarsızlık, impotans, sertleşememe, erektil disfonksiyon, ereksiyon sorunları) günümüzde tedavisi mümkündür. Sertleşme sorunu 3 ay, maksimum 6 aydan daha uzun sürerse mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Sertleşme sorunu tedavisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız tedavilerinizi kolaylaştıracaktır. Çok ileri düzeydeki sertleşme (ereksiyon) problemlerinde penis protezleri takılabilmektedir.

Penis kırılabilir. Penis ereksiyon halindeyken sert bir şekilde döndürüldüğünde kırılabilir. Her ne kadar peniste kemik olmasa da ereksiyon (sertleşme) sırasında kan ile dolan baloncuklar şişer ve penis uzar, sertleşir ve kalınlaşır. Aynı balonlarda olduğu gibi bu baloncuklar ters bir hareketle patlayabilir. Kan bu baloncuklardan penis içerisine boşalır ve oldukça ağrılı şişme yapar. Çok sıklıkla karşılaşılmayan bu durumların %30’u bayanlar üsteyken olmaktadır. Genellikle penis bayan üstte olduğu zaman kaymakta ve kırılmalara sebep olmaktadır.
Erkekler bir çok kez uykuda sertleşme yaşayabilir. Normal koşullarda sağlıklı bir erkek gecede 3 ila 5 arasında 25 ile 35 dakika arasında değişen ereksiyon yaşarlar. Bir çok erkek sokak jargonunda ‘sabah serliği’ olarak adlandırılan ereksiyonu yaşarlar. Gerçek ise bu sertleşmenin gece ereksiyonun en sonuncusu olmasıdır. Gece ereksiyonlarının nedeni tam olarak anlaşılmış değildir. Ancak yapılan çalışmalar bu ereksiyonların uykunun hızlı göz hareketleri ile seyreden (REM) bölümünde gerçekleştiğine işaret ediyor. Bu bölüm genelde rüyanın gerçekleştiği bölüm olarak adlandırılıyor. Sebebi ne olursa olsun gece ereksiyonu bir çok doktor için ereksiyonda herhangi bir problemin olmadığını gösteren önemli bir işaret. Gece sertliği oluyorsa erkekte bir problem yok demektir.

Penis boyu ayak boyu ile ilişkili değildir. British Journal of Urology International’da yapılan bir çalışma penis boyu ile ayak numarası arasında herhangi bir bağın olmadığını, bunun tamamen bir şehir efsanesi olduğunu gösterdi.
Küçük penisler daha büyük ereksiyon yaşarlar. Küçük penisler ereksiyon sırasında uzun penislere oranlara daha çok büyürler. 2770 erkek arasında yapılan bir çalışmada kısa penislerin ereksiyon sırasında ortalama % 86 büyüdüğünü gösterdi. Bu oran uzun penislerde ise % 47’de kaldı. Neydi, ne oldu denebiliyormuş.

• Penis kaslardan oluşmaz. Toplumda sıkça bilinenin tersine penis kaslardan oluşmaz. Bu yüzden ereksiyon halinde istediğimiz gibi penisi hareket ettiremeyiz. Penis, uyarıldığı zaman içi kanla dolan bir çeşit sünger gibidir. Ereksiyon sırasında silindir şeklindeki odacıklara dolar ve bu sayede penis büyür ve sertleşir. Bu büyüme sırasında odacıklar toplar damarları bloke ederek kanın geri gitmesini engellerler. Penis istemli çalışmaz; bu nedenle otur, kalk dinlemez.

Öne çıkan diğer bir problem ise istenilen ereksiyon seviyesine çıkamamaktır. Özellikle giderek artan sigara ve alkol kullanımı, anti-depresan tüketimindeki artış, çevresel faktörler ve dolaşım sistemindeki problemler ereksiyonu etkilemektedir. Bunun önüne geçmek için güvenliği kanıtlanmış, libidoyu ve performansı arttıran afrodizyak tabletler çok popülerdir.

Eczanelerde satılan ve kimyasallar gibi alışkanlık oluşturucu yan etkileri bulunmayan afrodizyaklar arasında yer alan Mone sadece ereksiyon probleminin önüne geçmekle kalmıyor aynı zamanda sperm kalitesinde iyileşme ve erken boşalma karşıtı etkiler de oluşturuyor.

Sertleşme sorunları nasıl tedavi edilir?

Sertleşme sorunu, bir cinsel ilişkiyi devam ettiremeyecek kadar bir erkeğin yumuşaması ve vajinaya girememesine olarak tanımlanır. Depresyon, cinsel isteksizlik, alkol kullanımı, yorgunluk gibi nedenlerle serleşememe problemi herkes tarafından yaşanabilir. Ancak yaşanan her sertleşememe durumu bir cinsel fonksiyon bozukluğuda değildir.

Sertleşme sorunu tedavisi

Sertleşme sorununun tedavisi hastanın özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Sertleşme sorunu %100 tedavi edilebilen bir cinsel fonksiyon bozukluğudur.

Sertleşme sorunu yaşayan çoğu kişiler problemini paylaşmaktan utanmaktadır. Sertleşme sorununun tedavisinde hasta, kendi durumuna bağlı olarak bir uzmandan, psikiyatrist, bir psikolog ve bir ürologtan yardım alabilir.