Zina Nedir

Zina Baştan Çıkarma igfal

Zina konulu makalemizde geniş açıklamalara yer veren ünlü araştırmacıların bu konu ile alakalı söyleyişlerini inceleyelim ABD'nin birtakım eyaletlerinde iğfale, yani evllik sözüyle iffetli bir kadınla erkeğin birleşmesine karşı yasalar vardır. Oysa mahkümiyetle sonuçlanması için u söz kayıtsız şartsız yeterli olmamaktadır.Örneğin eğer bir adam yanlızca kadın hamile kaldığı durumda ya da bizzat kendisinin boşanabiliçeği durumda evlilik sözü verirse, onun sözü şuçun oluşmasında kayıtsız şartsız bir durum yaratmaz ve böyle bir durumda mahküm edilemez, öte yandan evlilik sözünün hilekarca ya da iyi niyetli olup olmadığı, yasal olarak bağlayıcı olup olmadığı önemli değildir.

Erkek yaşının altında ya da o sırada evli bile olsa dava konuusu edile bilir.Söz , kayıtsız şartsız ilk gerekçe olduğu ve yerine getirlmediği sürece dava için yeterli neden oluşur. Gerçekte erkek geçikerek evlenme teklifinde bulunur, kadın da reddderderse, erkek bu durumda da mahküm edile bilir.Evlilik sözü, erkeğin töhmet altına girmesinden önce ya da ona karşı bir şuç yüklenmeden önce verilirse dava çoğu durumlarda düşer. Bununla birlikte, kız iğfal edildiğinde reşitlik yaşının altındaysa , yani yeni koca önce reşit olmayanla cinsel ilişki kurmak suçundan mahküm edilmekten kutulamaz.. Bazı eyalet meclisleri bu karmaşık tablodan ve bunun daha derin birçok ayrıntılarından şikayet etmektedir. Bununla birlikte, iğfal cezalarının bulunduğu tüm eyaletlerde de bu şuçlar şiddetli bir biçimde cezalandırılmaktadır. ( On yıldan fazla hapis , artı bir kaç bin dolar para cezası ) ''İffetli'' erkekleri iğfal eden kadınları cezalandıran bir yasa hiçbir zaman olmamaıştır.

ZİNA

Zina, biriyle evli bir kişinin erkek yada kadın, başka biriyle iradi bir cinsel ilişki kurması olarak tanımlanır. Yani evli bir kişinin evlenmemiş bir kişiyle yada evli olmayan iki evli kişinin cinsel ilişki kurması dazina konusu olabilir.Eyatlerein tümünde zinaya karşı yasa yoktur ve olanlarda büyük ölçüde farklı cezalar uygulanır. B azı eyaletlerde mahkümiyet az bir para cezaları ve bir kaç yıla kadar hapisle mahküm edilir. Teknik olarak bu şuç boşanma durumlarında bir rol oynamakla birlikte, son bir kaç on yıldır zina için açılan davalara son derece ender rastlanmaktadır.

Zina

Sual: Yüzümdeki sivilcelerimin geçmesi için evlenmemi veya geneleve gitmemi söylediler. Hatta, (Evlenmeden önce mutlaka geneleve gitmek gerektir) diyorlar. Bekara da zina haram değil midir?

CEVAP

Bunları din cahilleri söyler. Zina bekar evli herkes için çok büyük günahtır. Birkaç âyet-i kerime meali:

(Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur.) [İsra 32]

ZİNA, Zina, zina, Zina affedilir mi, Zina çeşitleri, zina yapmak, Zina ile ilgili ayetler, zina ile ilgili hadisler, zina nedir, zina cezası, zina suçu, ZİNA, Zina, zina, Zina affedilir mi, Zina çeşitleri, zina yapmak, Zina ile ilgili ayetler, zina ile ilgili hadisler, zina nedir, zina cezası, zina suçu,

(Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar!) [Nur 31, 32]

(Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler.) [Müminun 1-8]

(Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın!) [Enam 151]

Buradaki yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, onlarla tokalaşmayın demektir.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

(Allah indinde zinadan büyük günah yoktur.) [R. Nasıhin]

(Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.) [Taberani]

(Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi [güzelliği, çekiciliği, albenisi] ve sevgisi gider, soğukluk başlar.) [İ. Neccar]

(Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim.) [İ.Hibban]

(Zina fakirliğe yol açar.) [Beyheki]

(Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete girer.) [Beyheki]

(Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.) [İbni Hibban]

(Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır.) [Hakim]

(Zina fakirlik getirir.) [Buhari]

(Zinaya devam eden, putperest gibidir.) [Harâiti]

(Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.) [Taberani]

(Yedi kat gök ve yer, zina eden ihtiyarlara devamlı lanet eder.) [Bezzar]

(Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir.) [Bezzar]

(Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır) [Beyheki]

(Bir facire [kötü] kadının fücuru [kötülüğü] bin erkeğin fücuru gibi ve bir iyi kadının iyiliği, yetmiş sıddıkın iyiliği gibidir.) [Ebu Nuaym]

(Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana Cennet vardır.) [Hakim]

(Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!) [İbni Asakir]

(Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.) [İ. Ahmed]

(Zina eden, aynı şeye maruz kalır.) [İ.Neccar]

["Çalma elin kapısını, çalarlar kapını", "Eden bulur" denmiştir.]

Göz zinası

Sual: Zaruretsiz kadınlara bakmak ve tokalaşmak günah mıdır?

CEVAP

Evet günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.) [M. Enhür]

(Azab-ı İlahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.) [Hakim]

(Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez.) [İsfehani]

(Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir.) [Taberani]

(Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!) [Beyheki]

(Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir.) [M. Enhür]

(Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir kişi bir kadınla yalnız kalınca, aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması, o kimse için kendine helâl olmayan bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.) [Taberani]

Hazret-i Âişe validemiz buyurdu ki:

(Peygamber efendimiz, kendisine helâl olan kadınlardan başka, hiçbir kadınla tokalaşmadı.) [Buhari, Müslim]

Kadınların, Kur'an-ı kerim, mevlid, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. [Hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise mekruh olur.] (Tergibüssalat, Hadika)

Sual: Mealden okudum, zina etmiş bir bayanla hiç mi evlenilmez?

CEVAP

Mealden tefsirden din öğrenilmez. Zina etmiş bayanla evlenmek caizdir. Çünkü (Zina eden kadını, başka erkekler nikah edemez) mealindeki âyet-i kerime nesh edilmiştir.

Sual: AIDS hakkında hadis-i şerif var diyorlar doğru mudur?

CEVAP

Frengi ve Aids gibi bulaşıcı hastalıklar, Avrupa’dan, [Frenkten] gelmiştir. Eskiden Avrupa’dan gelen şeylere frenk malı denirdi. Frenk üzümü, frenk gömleği gibi. Fuhuşla yayılan hastalığa da, onlardan geldiği için frengi denmiştir. Bir hadis-i şerifte, (Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır) buyuruluyor. Frengi gibi, Aids de daha önce görülmemişti. Şimdiye kadar görülmemiş daha başka hastalıklar da çıkabilir. Onun için bu hadis-i şerifte bildirilen hastalığa sadece Aids demek yanlış olur. Avrupa’dan gelen Frengi, bel soğukluğu da sonradan meydana çıkmıştır.

Sual: Zina edenin, zina ettiğiyle evlenme mecburiyeti var mıdır?

CEVAP

Hayır, yoktur.

Sual: Zina edenin nikâhına zararı olur mu?

CEVAP

Nikâhına zararı olmaz. Fakat zina, en büyük günahlardandır.

Sual: Zinanın zararları nelerdir?

CEVAP

Zinanın zararları çoktur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Zinanın dünyada üç zararı vardır:

1- Güzelliği ve parlaklığı giderir,

2- Fakirliğe yol açar,

3- Ömrün kısalmasına sebep olur.

Âhiretteki üç zararı:

1- Allahü teâlâ gazap eder.

2- Sorgu suali, hesabı çetin geçer.

3- Cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur.) [Taberani]

Göz zinası

Sual: Zina, gayrimeşru ilişki demek değil midir? Göz zinası da deniyor. Gözle ilişki olur mu?

CEVAP

Zina, haram olan ilişki demekse de, harama bakmak da gözle işlenen haram oluyor. Bu harama göz zinası deniyor. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Gözlerin zinası harama bakmak, kulakların zinası müstehcen söz dinlemek, dilin zinası fuhuş konuşmak, ellerin zinası namahremi tutmak, ayakların zinası günah olan yerlere gitmektir.) [Buhari]

Demek ki her uzvun bir zinası oluyor. Burnun da zinası olur. Bir hadis-i şerif meali:

(Koku sürünüp dışarı çıkan ve kokusunu duyurmak için bir topluluğun yanından geçen kadına ve ona bakana [onu koklayana] zina günahı yazılır.) [Nesai]

Buradaki de burnun işlediği koklama zinası oluyor. Bir de, kadına bakmışsa, göz zinası da oluyor. Öperse dudak zinası işlemiş oluyor. Şehvetle veya lüzumsuz konuşursa dil zinası olur. Dokunursa veya zaruretsiz tokalaşırsa el zinası olur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Kişinin başına demir bir şişin saplanması, yabancı kadına dokunmasından daha hafif kalır.) [Taberani, Beyheki]

O halde zinanın her çeşidinden uzak durmalıdır. Kur’an-ı kerimde, (Zinaya yaklaşmayın) buyuruluyor. Bu, zinaya götürecek bütün işlerden uzak durun demektir.

Savaş bahanesiyle

Sual: Suriye’de Esad’ın askerleri, muhalifleri olan Sünnîlerin kadınlarına tecavüz ediyormuş. Muhalifler de, (Esad taraftarlarının kadınları savaş esiridir) diye cariye olarak kullanıyorlarmış. Bunlar uygun mudur?

CEVAP

Haber doğruysa, her iki tarafın yaptıkları da dinimize aykırıdır.

ZİNA, Zina, zina, Zina affedilir mi, Zina çeşitleri, zina yapmak, Zina ile ilgili ayetler, zina ile ilgili hadisler, zina nedir, zina cezası, zina suçu, ZİNA, Zina, zina, Zina affedilir mi, Zina çeşitleri, zina yapmak, Zina ile ilgili ayetler, zina ile ilgili hadisler, zina nedir, zina cezası, zina suçu,